skokochron

Czym jest i jakie zastosowanie ma skokochorn?

Skokochron jest jednym z elementów wchodzących w skład wyposażenia ratowniczego. Służy do amortyzacji skoków i zabezpieczenia przed obrażeniami osób, które są zmuszone do oddania skoku z dowolnego piętra zagrożonego budynku. Bardzo często skokochron występuje w formie pompowanej poduszki, choć na wyposażeniu ekip ratowniczych dostępne są również i innego jego modele.

Skokochron – zastosowanie i ograniczenia

W zależności od rozmiaru skokochronu, do jego obsługi potrzebne są dwie lub cztery osoby. Do jego wykonania stosuje się wysokiej jakości materiały, odporne na uszkodzenia i destrukcyjne działanie ognia.

Skokochrony, takie jak dostępne na tej stronie, stosowane są przede wszystkim:

  • przy ewakuacjach ludzi z wyższych kondygnacji budynku,
  • przy pożarach w budynkach,
  • przy wypadkach w wysokich budynkach,
  • w czasie prowadzenia akcji ratunkowej wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania specjalnego wozu-drabiny.
skokochron

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że nie zawsze możliwe jest zastosowanie skokochronów. Nie będą użyteczne w temperaturze poniżej -20 °C. Z ich wykorzystania należy zrezygnować także w przypadkach, gdy temperatura przekracza 50 °C. Przeciwwskazaniem do zastosowania skokochrony jest również powierzchnia – w tym przypadku bezwzględnie musi być płaska.

Szybkość i bezpieczeństwo

W przypadku każdej akcji ratowniczej niezwykle istotny jest czas. Dlatego też nowoczesne skokochrony można rozłożyć (w zależności od ich rozmiaru) w czasie od 30 do 60 sekund. Warto jednak pamiętać o tym, że na czas jego rozkładania może mieć wypływ konieczność usunięcia różnego rodzaju przeszkód, które uniemożliwiają szybkie i bezpieczne rozłożenie skokochronu.